KERTITÓ
WEBÁRUHÁZ


Online: 3

Kertitó Webshop

Keresés az áruházban

Főmenü
Menü

PondoStar LED Set 3

LED világítás

Kerti tó  >  Világítás  >  LED világítás  >  PondoStar LED Set  >  PondoStar LED Set 3

Kertitó Webáruház - PONTEC PondoStar LED Set LED világítás 1

Cikkszám: 57520
Tipus: PondoStar LED Set 3 LED világítás
Teljesítmény felvétel (W): 3x1,5

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Letölthető dokumentum: Adatlap

Raktáron:


Bruttó webshop ár: 13.322,- Ft

db- Egyaránt alkalmas vízben és víz feletti használatra
- 2W/3x1,5W LED világítás
- IP68-as védelem
- 12 voltos biztonsági tranzformátor és 7 méteres vezetékhossz
Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék PondoStar LED Set 1 / Set 3megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Csomagolás
PondoStar LED készlet
LED-Spot izzóval
Transzformátor

Rendeltetésszerű használat
PondoStar LED Set 1 / Set 3, a továbbiakban: „készülék”, kizárólag csak a következőképpen használható:
-Szökőkutakhoz és tavakhoz használható.
-Szárazföldi és vízi használatra.
-Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
-A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerű csatlakoztatás vagy szakszerűtlen kezelés esetén áramütés
miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
-Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
-Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
-Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
-Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
-A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
-A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
-A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
-A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésűgumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmets-zettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
-A csatlakozókat védje a nedvességtől.
-A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
-Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
-Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
-A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
-Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
-Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
-Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
-Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
-A csatlakozóvezeték nem cserélhető ki. Egy sérült vezeték esetén a készüléket ill.az alkotórészeit ártalmatlanítani kell.
-A készüléket csak a szállított transzformátorral üzemeltesse.
-A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.
-A készülékkel együtt leszállított tápegység és a villamos vezetékek dugós csatlakozásai nem vízállóak; azok csupán eső- és fröccsenővíz ellen védettek. Ezért azokat nem szabad vízben elvezetni, ill. felszerelni.

Felállítás és csatlakoztatás
-A készüléket a vízben (bemerítve), vagy a tavon kívül (szárazon) is lehet felállítani.
-Vízen történőfelállítás esetén: Éghetőanyagoktól legalább 50 m-es biztonsági távolságot kell tartani.
Tűzveszély: A készüléket tilos letakarni!
-A transzformátort a víztől legalább 2m-es biztonságos távolságban felállítani.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:
1. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az senkit ne veszélyeztessen, és állítsa be a lámpát az igényeknek megfelelően.
2. Csatlakoztassa a fényszóró csatlakozó vezetékének dugaszát a trafó aljzatába, és kézzel húzza meg a hollandi anyát.

Üzembe helyezés
Figyelem!Érzékeny elektromos alkatrészek.
Lehetséges következmény: A készülék tönkremegy.
Óvintézkedés:Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni.
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:Halálos vagy súlyos sérülések.
Óvintézkedések:
-U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségűelektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesíteni kell a készülékeket és szerelvényeket.
-A készüléken történőmunkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
-Biztosítsa nem szándékos újrabekapcsolás ellen.
Bekapcsolás:A trafó hálózati csatlakozóját illessze be a konnektorba.
-Ellenőrizze a fényszóró működését.
Kikapcsolás:Áramátalakító hálózati csatlakozó kihúzása.

Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:Halálos vagy súlyos sérülések.
Óvintézkedések:
-U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségű elektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesíteni kell a készülékeket és szerelvényeket.
-A készüléken történő munkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
-Biztosítsa nem szándékos újra bekapcsolás ellen.

Készülék tisztítása
A készüléket lehetőség szerint tiszta vízzel és puha kefével tisztítsa.

Az izzó cseréje
PondoStar LED Set 1 / Set 3
Nem lehetséges.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

Garanciális feltételek
A PfG 2 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

60.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertitó Webshop - UBBINK termékekKertitó Webshop - VELDA termékekKertitó Webshop - MESSNER termékekKertitó Webshop - HAILEA termékekKertitó Webshop - ECOLOGICS termékekKertitó Webshop - DRIBOX termékekKertitó Webshop - OASE termékekKertitó Webshop - PONTEC termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitowebshop.hu

Copyright ©, 2020 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2019. 09. 23. |