KERTITÓ
WEBÁRUHÁZ


Online: 3

Kertitó Webshop

Keresés az áruházban

Főmenü
Menü

PondoPress Set 15000
PondoPress 15000
Pondovario 2500

nyomásszűrő szett

Kerti tó  >  Tószűrő  >  Nyomásszűrő  >  PondoPress  >  PondoPress Set 15000

Kertitó Webáruház - PONTEC PondoPress nyomásszűrő szett 1

Cikkszám: 57147
Tipus: PondoPress Set 15000 PondoPress 15000 Pondovario 2500 nyomásszűrő szett
UV-C teljesítmény (W): 11
Tóméret (l): 15000
Halastó méret (l): 7500

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Letölthető dokumentum: Adatlap

Ingyenes szállítás !
Raktáron:


Bruttó webshop ár: 70.079,- Ft

db- Nyomásszűrő készlet "Tisztavíz garanciával", 5000 l-es tavakhoz (halasítás nélkül számolva)
- Bio-mechanikus szűrőanyagok és integrált 7 Wattos UVC-előtisztító készülék
- Nagyteljesítményű szűrőtápláló szivattyú 1500 l/ó teljesítménnyel, 4 mm-es nyílásokkal és 4,5 m tömlő, valamint az összes szükséges csatlakozó
- A megtisztított vizet 1 m-es magasságig lehet felvezetni és patakot lehet ezáltal üzemeltetni
- Egyedülálló, kényelmes tisztítási mechanizmus a szűrőanyagok karbantartásához
Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék PondoPress 10000/15000megvásárlásával jó döntést hozott. Az elsőhasználatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
PondoPress 10000/15000, a továbbiakban "készülék", és a csomagolásban található minden más (alkat)rész kizárólag csak a következőképpen használható:
−Tiszta vízzel történőüzemeltetésre.
−Kerti tavak mechanikus és biológiai tisztítására
−Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.
A készülékbe beépített UVC lámpa az algák ésbaktériumok kiirtására való a tó vizéből. Ez a sugárzás kis mennyiség-ben is veszélyes a szemre és a bőrre. Az UVC lámpát tilos sérült burkolattal, a készüléken kívül, vagy más célokra használni. A szállítási terjedelembe tartozik továbbá egy PondoVario 2500 külsőszűrőszivattyú, valamint egy 5 m-es tömlő. A présszűrőüzemeltetése csak a mellékelt szivattyúval megengedett. A készülékre a következőkorlátozások érvényesek:
−A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
−Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
−Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
−Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
−A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
−Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
−Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
−Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
−Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
−A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, haa készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
−A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
−A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
−A készülék víztől számított biztonsági távolsága legalább 2 m kell hogy legyen.
−A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
−A csatlakozókat védje a nedvességtől.
−A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
−Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
−Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
−A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
−Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
−Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
−Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
−Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
−A csatlakozóvezeték nem cserélhető ki. Egy sérült vezeték esetén a készüléket ill.az alkotórészeit ártalmatlanítani kell.
−A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
−A készülék, a csatlakozók és aljzatok nem vízállóak, ezért a vízbe nem helyezhetők bele, ill. ott nem szerelhetők össze.
−A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.
−A szűrőnek semmi esetre sem szabad túlcsordulnia. Fennáll annak a veszélye, hogy a tó kiürül.

Felszerelés 
Fűrészelje le a lépcsőzetes tömlővéget a használt tömlőátmérőnek megfelelően (A1). Tolja rá a szűrőnél a hollandianyákat a lépcsőzetes tömlővégekre, tolja, ill. csavarja fel a tömlőket a lépcsőzetes tömlővégekre, és rögzítse azokat tömlőszorítókkal. Helyezze be a lapos tömítéseket a hollandi anyákba, és csavarozza fel a présszűrőbe- és kivezetését (A2). Tolja, ill. csavarja fel a tömlőt a szűrőszivattyúnál a lépcsőzetes tömlővégre, biztosítsa azt tömlőszorítókkal, és csavarozza fel a szűrőszivattyú csatlakozómenetére (A3).

Felállítás (B)
Állítsa fel a présszűrőt elárasztástól védve, szilárd és sík aljzatra, legalább 2 m-re a tó szélétől. Alternatív módon a szűrőt kb. 5 cm-rel a zárókamrák alá lehet süllyeszteni a talajba. A fedél és a szabad kivezetési pont közötti magasságkülönbségnek max. 2 m-nek szabad lennie. A készüléket nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni. Ügyelni kell arra, hogy a készüléken végzendő munkálatoknál akadálytalanul hozzá lehessen férni a fedélhez. Állítsa fel a szűrőszivattyút a tóban lehetőleg vízszintesen szilárd, iszapmentes aljzatra úgy, hogy teljesen fedje a víz, és maximum 2 m-rel legyen a vízszint alatt. A szivattyú kivezetése és a kivezetési pont közötti magasságkülönbség maximum 2,40 m lehet.

Üzembe helyezés
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:halálos vagy súlyos sérülések.
Óvintézkedések:
−Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
−A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
Figyelem!Soha ne működtesse a készüléket 0,2 bar-nál nagyobb víznyomással!
Figyelem! Soha ne működtesse a készüléket vízátfolyás nélkül!
A biztonsági utasításokat be kell tartani! Csatlakoztassa a szűrőszivattyú hálózati csatlakozóját (C1), és várja meg, míg a présszűrő megtelik vízzel. Ellenőrizze a présszűrő-tartályt és minden csatlakozást tömítettség szempontjából. Csatlakoztassa az UVC-előderítő készülék hálózati csatlakozóját; a kék ellenőrzőlámpa világít (C2). Helyezze fel az UVC-előderítőkészülék fedőkupakját. Fontos: Új telepítéskor a készülék teljes biológiai tisztítóhatását csak néhány hét
elteltével éri el. Kiterjedt baktérium-tevékenység csak + 10 °C-os alkalmazási hőmérséklettől kezdődően érhető el.
Fontos: A beépített hőmérséklet-érzékelőtúlhevülés esetén automatikusan lekapcsolja az UVC-lámpát, lehűlés után az UVC-lámpa automatikusan újból bekapcsol.

A készülékek kikapcsolása
A készülékek kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozókat (C3, C4).

Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:halálos vagy súlyos sérülések.
Óvintézkedések:
−Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
−A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
A biztonsági utasításokat be kell tartani! Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a tóhoz vezető vízlefolyót. A szűrőhabokat rendszeresen ki kell tisztítani. Ha a kilépővíz zavaros vagy koszos, vagy csökken az átfolyt mennyiség, először gyorstisztítást kell végezni. Ha ez nem elegendő, akkor végezzen komplett tisztítást.

Gyorstisztítás (D)
Távolítsa el a tömlőt a szűrőkivezetéséről a hollandi anya lecsavarásával, és erősítsen fel egy szennyelvezető tömlőt. Kapcsolja be újra a szűrőszivattyút, majd húzza meg erősen a tisztító fogantyút, és„pumpáljon" többször. A szűrőhabok így mechanikusan tisztulnak, míg a távozó víz tiszta nem lesz.

Komplett tisztítás (E)
Ha szükséges, mossa, ill. cserélje ki a szűrőközegeket. Ne használjon vegyi tisztítóanyagot. Kapcsolja ki a szűrőszivattyút (C4), távolítson el minden tömlőt a hollandianyák lecsavarásával, nyissa ki a szűrőtartály zárókamráit (E1), emelje le a fedelet a szűrőhab-csomaggal (E2), majd tegye azt a fejjel puha, tiszta aljzatra úgy, hogy a szűrőhabok a présgyűrűvel felfelé legyenek. Csavarozza le a présgyűrűt az anya kioldásával a vonórúdról, húzza le a szűrőhabokat, és erőteljesen összenyomva tisztítsa ki folyó vízben. Csapassa tisztára a bio-golyókat, lávaköveket, a tartályt, a fedelet a rácsos csővel és présgyűrűvel együtt (E3). Helyezze fel a szűrőhabokat úgy, hogy a vonórúd a szűrőhabok nyílásában legyen. Helyezze fel a présgyűrűt a rúdvezetéssel lefelé, és csavarozza rá az anyával a vonórúdra. A rácsos csőnek teljesen fel kell feküdnie a gyűrűátmérőjén. Vegye le a fedéltömítést a tartályról, és ellenőrizze épségét, tisztítsa meg, ill. cserélje ki. Ezután helyezze fel a fedél felsőperemére, nyomja rá a fedelet a szűrőhab-csomaggal a tartályra, és pattintsa be a zárókamrákat (E4). Szerelje fel a tömlőt a szűrőbevezetésére, helyezze üzembe a szűrőszivattyút (C1), majd öblítse után a présszűrőt, míg a távozó víz tiszta nem lesz. Kapcsolja ki a szűrőszivattyút (C4), távolítsa el a szennyelvezetőtömlőt, csavarozza fel ismét a kifolyó tömlőt, először a
szűrőszivattyút helyezze újból üzembe (C1), majd ezután dugja be az UVC-előderítőkészülék hálózati csatlakozóját

Kvarcüveg tisztítása / UVC lámpa cseréje
Figyelem! Ultraibolya sugárzás.
Lehetséges következmények:Szemek és bőr égési sérülését okozhatja.
Óvintézkedések:
−Az UVC lámpát tilos a burkolaton kívül üzemeltetni.
−Az UVC lámpát tilos sérült burkolatban üzemeltetni.
Figyelem! Törékeny üveg.
Lehetséges következmények:vágási sérülések a kézen.
Óvintézkedések:óvatosan bánjon a kvarcüveggel és az UVC lámpával.

Fontos!
Biztonsági okokból az UVC lámpa csak akkor kapcsolható be, ha a készülékfej szabályszerűen be van szerelve a házba.
Az UVC-előderítőkészülék felnyitása (F)
−Vegye le az UVC-előderítőfedőkupakját.
−Forgassa el ütközésig az UVC-előderítőkészüléket az óramutató járásával ellentétes irányba (bajonettzár), és óvatosan húzza ki az O-gyűrűvel együtt a szűrőfedeléből (1).
−Lazítsa meg annyira a lemezcsavart, hogy a csavarhegye belemélyedjen a szorítócsavar házába (2).
−Óra járásával ellenkezőirányba csavarja le a szorítócsavart (3).
−Könnyed forgató mozdulattal vegye le a kvarcüveget az O-gyűrűvel együtt (4).
−Ellenőrizze a kvarcüveg és az O-gyűrűépségét és szükség esetén cserélje ki.
−Tisztítsa meg a kvarcüveget kívülről nedves kendővel.

Az UVC-lámpa cseréje (F)
Fontos:Csak olyan lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplőadatokkal. Optimális szűrőteljesítmény érdekében az UVC-lámpát kb. 8000 üzemóránként ki kell cserélni.
−Húzza ki az UVC-lámpát, és cserélje ki.
Az UVC-előderítőkészülék összeszerelése (F)
−Helyezze be a kvarcüveget az O-gyűrűvel ütközésig a készülék fejrészébe (6).
−Az O-gyűrűnek az eszköz feje és a kvarcüveg közötti hézagban nyomódnia kell.
−Húzza rá ütközésig a szorítócsavart az óramutató járásával megegyezőirányban (7).
−Húzza meg a lemezcsavart (8).
−Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű  készülék fejrészén nem sérült-e meg és szükség esetén cserélje ki (9).
−Tolja be a készülék fejrészét óvatosan,enyhe nyomással a házba. A házon lévőcsapoknak ekkor bele kell kapaszkodniuk a bajonettzár hornyaiba.
−Forgassa el a készülék fejrészét enyhe nyomással ütközésig az óramutató járásával megegyezőirányban.
−Tegye fel újra az UVC-előderítőkészülék fedőkupakját.

A szűrőszivattyú tisztítása (G)
Vegye ki a szivattyút a vízből, csavarja le a lépcsőzetes tömlővéget a 12 x 4 mm-es O-gyűrűvel a csatlakozómenetről (G1), nyomja be a szűrőház bepattintható kampóját (G2), nyissa ki a szűrőházat, és vegye ki a szivattyút (G4). Csavarja le a szűrőházat, és vegye ki a járókereket (G5). Tisztítsa meg a szivattyúházat, a járókereket és a szűrőházat (G3) tiszta vízzel és kefével. Az elvégzett tisztítás után szerelje össze a készüléket fordított sorrendben (G6-G7).

Tárolás/Telelés
8 °C-os vízhőmérséklet alatt, vagy legkésőbb a várható fagyok esetén a készüléket üzemen kívül kell helyezni. Ürítse ki a présszűrőt, végezzen alapos tisztítást, és ellenőrizze a szűrősérüléseit. Vegye ki, tisztítsa meg, szárítsa ki és tárolja fagymentesen az összes szűrőközeget. A szűrőszivattyút tárolja egy vödör vízben, fagytól mentesen. A csatlakozókat nem szabad elárasztani! A készüléket gyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. Úgy takarja le a szűrőtartályt, hogy ne juthasson bele esővíz. Ürítsen ki valamennyi tömlőt, csővezetéket és csatlakozást annyira, amennyire csak lehetséges.

Kopóalkatrészek
Az UVC-lámpa, a kvarcüveg, a szűrőközegek és a rotor kopóalkatrészek, ésrájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket. Az UVC lámpát az erre szolgáló visszavételi rendszeren keresztül ártalmatlanítsa.

Garanciális feltételek
A PfG 2 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

100.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertitó Webshop - UBBINK termékekKertitó Webshop - VELDA termékekKertitó Webshop - MESSNER termékekKertitó Webshop - HAILEA termékekKertitó Webshop - ECOLOGICS termékekKertitó Webshop - DRIBOX termékekKertitó Webshop - OASE termékekKertitó Webshop - PONTEC termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitowebshop.hu

Copyright ©, 2020 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2019. 09. 23. |