KERTITÓ
WEBÁRUHÁZ


Online: 1

Kertitó Webshop

Keresés az áruházban

Főmenü
Menü

PondoAir 450

levegőztető

Kerti tó  >  Tószűrő  >  Levegőztető  >  PondoAir  >  PondoAir 450

Kertitó Webáruház - PONTEC PondoAir levegőztető 1

Cikkszám: 57515
Tipus: PondoAir 450 levegőztető
Teljesítmény felvétel (W): 6
Levegő szállítás (l/h): 450

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Letölthető dokumentum: Adatlap

Raktáron:


Bruttó webshop ár: 7.755,- Ft

db- Szivattyú a kerti tó oxigéntartalmának növeléséhez
- 2 x 5 m tömlő
- 2 kiáramlókő, egy-egy visszacsapó-szeleppel
- Nedvességtől védve elhelyezni
- 2 tartalékmembrán
3,8

A termék értékelése!Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék PondoAir Set 200/450/900megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Csomagolás
 A PondoAir Set Leírás
200 450 900
Darabszám Darabszám Darabszám
Levegőztetőszivattyú 1,5 m-es hálózati csatlakozó vezetékkel
5 m-es levegőtömlő
Porlasztókő
Membrán (tartalék)
2 Y-elosztó

Rendeltetésszerű használat
PondoAir Set 200/450/900, a továbbiakban: „készülék”, kizárólag csak a következőképpen használható:
-Szellőztetésre és kerti tavak oxigénnel való ellátásához.
-Szökőkutakhoz és tavakhoz használható.
-Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.
Téli időszakban a készülék fagymenetesítőként is használható, és ezzel megakadályozza a tó befagyását. Ezt azonban nem lehet általánosságban is elmondani. A tó tulajdonos mindennapi feladata, hogy ellenőrizze a tavat.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek
kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
-A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
-Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
-Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és zeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
-Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések be-tartására is.
-Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
-A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
-A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
-A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
-A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
-A csatlakozókat védje a nedvességtől.
-A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
-Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
-Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
-A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
-Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
-Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, haaz adott probléma nem szüntethető meg.
-Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
-Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
-A csatlakozóvezeték nem cserélhető ki. Egy sérült vezeték esetén a készüléket ill.az alkotórészeit ártalmatlanítani
kell.
-A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.

Felállítás és csatlakoztatás

A készülék felállítása
-A készüléket vízszintesen és elárasztás biztosan állítsa fel.
A víztől legalább 2 m-es biztonsági távolságot kell tartani.
-A készüléket a vízszint felett kell tartani,, mert ellenkezőesetben a visszafolyó víz kárt okoz.
A hibás felállítás miatt keletkezőkárokért a garancia, illetve szavatosság keretében nem érvényesíthető reklamáció.
A készülék csatlakoztatása
-Levegőtömlőt védetten hegyezze el, és lehetőleg a legrövidebb legyen.
-Kösse össze a porlasztókövet a levegőtömlővel és tegye a tóba.
-A levegőtömlő szabad végét csatlakoztassa a készüléken lévő levegőkiömlő csatlakozóra.

Üzembe helyezés
Bekapcsolás:Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék azonnal bekapcsol, ha azt az elektromos hálózatra csatlakoztatta.
Kikapcsolás:Válassza le a készüléket a hálózatról.

Kopóalkatrészek
A porlasztókövek, levegőszűrők és membránok kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:Halálos vagy súlyos sérülések.
 
Óvintézkedések:
-U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségű elektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesíteni kell a készülékeket és szerelvényeket.
-A készüléken történő munkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
-Biztosítsa nem szándékos újra bekapcsolás ellen.

A levegőszűrő tisztítása
Ez az alábbiak szerint végezhető el:
1. Távolítsa el a szűrőtartót csavarhúzó segítségével a ház alsó részéből.
2. Vegye ki és ütögesse ki, vagy adott esetben cserélje ki a szűrőszövetet.
3. Illessze bele a szűrőszövetet a szűrőtartóba.
– Ügyeljen az O-gyűrűre, mert az rögzíti a szűrőtartót a házban.
4. Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

Membránok cseréje
A levegőztetőház alatt egy légmotor található. Ha csökken a levegőztetőszivattyú szállítási teljesítménye, akkor ott ki kell cserélni két membránt. Ehhez ki kell nyitni a házat, és ki kell szerelni a légmotort.

Útmutatás!
-A készüléket nem szabad hibás membránnal használni.
-Ha csak az egyik membrán hibás, akkor is mindkettőt ki kell cserélni. Az eljárás mindkét esetben ugyanaz.
-Amennyiben a cserét nem kívánja végrehajtani, kéjük forduljon szakkereskedőjéhez.

A ház kinyitása
-Oldja ki a ház alsó részén lévőcsavarokat, és vegye le a ház felsőrészét a ház alsó részéről.

A légmotor kiszerelése
Ez az alábbiak szerint végezhető el:
1. Csavarja ki a csavarokat a légmotor aljáról.
– Esetleg hajtsa enyhén oldalra a membránkengyelt.
2. Vegye ki a légmotort.
– A két rögzített levegőkimenet eleinte ellenállást fejt ki.

Membránok cseréje
Ez az alábbiak szerint végezhető el:
 
1. Oldja és távolítsa el az anyát a membránkengyelről.
2. Hajtsa oldalra a membránkengyelt.
3. Cserélje ki a membránt.
4. Akassza be a csavarokat.
5. Zárja a membránkengyelt.
6. Helyezze fel és húzza meg az anyát.

A légmotor beszerelése
Ez az alábbiak szerint végezhető el:
1. Helyezze a légmotort a házba.
– Ügyeljen arra, hogy a levegőkimenetek rendelkezzenek tömítőgyűrűkkel.
– Behelyezéskor a két levegőkimenet kezdetben ellenállást fejt ki.
2. Rögzítse csavarral a légmotort.

A ház zárása
-Illessze rá a ház felsőrészét a ház alsó részére, és csavarozza össze.
–Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó vezeték feszülésmentesítője megfelelően illeszkedjen a ház nyílásába.

Tárolás / Telelés
Ha a készülék folyamatosan üzemel, akkor fagy esetén is telepítve maradhat. Ellenkezőesetben a gépet száraz, fedett helyen (szoba hőmérsékleten) kell tárolni.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

Garanciális feltételek
A PfG 2 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény be-jelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást iga-zoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.

Kerti tó  -  Tószűrő  -  Levegőztető  -  PondoAir

PondoAir 200
PondoAir 450
PondoAir 900
PondoAir 1800

Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

100.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertitó Webshop - UBBINK termékekKertitó Webshop - VELDA termékekKertitó Webshop - MESSNER termékekKertitó Webshop - HAILEA termékekKertitó Webshop - ECOLOGICS termékekKertitó Webshop - DRIBOX termékekKertitó Webshop - OASE termékekKertitó Webshop - PONTEC termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitowebshop.hu

Copyright ©, 2021 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2020. 10. 12. |