KERTITÓ
WEBÁRUHÁZ


Online: 3

Kertitó Webshop

Keresés az áruházban

Főmenü
Menü

MultiClear Set 5000
MultiCear 5000
Pondovario 1500

átfolyó tószűrő szett

Kerti tó  >  Tószűrő  >  Átfolyó tószűrő  >  MultiClear  >  MultiClear Set 5000

Kertitó Webáruház - PONTEC MultiClear átfolyó tószűrő  szett 1

Cikkszám: 50238
Tipus: MultiClear Set 5000 MultiCear 5000 Pondovario 1500 átfolyó tószűrő szett
UV-C teljesítmény (W): 7
Tóméret (l): 5000
Halastó méret (l): 2500

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Letölthető dokumentum: Adatlap

Raktáron:


Bruttó webshop ár: 38.430,- Ft

db- Kompakt átfolyó szűrőkészletek akár 5000 literes tavakhoz, "tisztavíz garanciával"
- 7 wattos UVC-előtisztító készülékkel a lebegő algák ellen
- Többkamrás szűrőedény: 4 különböző szűrőanyaggal (nagylyukú és finomlyukú szűrőszivacsok, japán szűrőfonat, biofelületű-elemek) és 2 elválasztó fallal az optimális vízáramlat érdekében
- Nagyteljesítményű szűrőszivattyú (1500 l/ó) 4 mm-es szűrőnyílásokkal, 3 méter tömlővel, valamint az összes szükséges csatlakozóval.
Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék Multi Clear Set 5000/8000 megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Csomagolás
1 átfolyószűrő,
1 PondoVario 1500 vagy 2500 szűrőszivattyú,
1 cső(3 m),
1 UVC-előderítő készülék,
2 csavar (M5 × 10 mm),
1 szint tömlővég tömítéssel,
1 bemenet tömítéssel.

Rendeltetésszerű használat
A beépített UVC-előderítővel rendelkező Multi Clear 5000/8000-sorozat, a továbbiakban készülék, +4 °C és +35 °C közötti vízhőmérsékletű normál tóvíz biológiai és mechanikus szűrésére való zárt présszűrő, melyet kizárólag magán-célra lehet használni, halállománnyal rendelkező vagy anélküli kerti tavak tisztításánál. Az átfolyószűrő csak külső Pondo Vario 1500 ill. 2500 szűrőszivattyúval üzemeltethető, amelyet a csomag tartalmaz.

Nem rendeltetésszerű használat
A készülék nem rendeltetésszerű használat és szakszerűtlen kezelés esetén veszélyt jelenthet az emberre. Nem rendeltetésszerű használat esetén részünkről megszűnik a felelősség, valamint az általános üzemelési engedély.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkezőszemélyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendőkarbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Előírásszerű elektromos telepítés
A víz és elektromosság kombinációja nem előírásszerű csatlakozó vagy szakszerűtlen kezelés esetén komoly veszélyt jelenthet a kezelőtesti épségére vagy életére.

Figyelem! Veszélyes UV-sugárzás.
Az UVC-lámpa sugárzása veszélyes a szemre és bőrre! Ezért a készüléket csak felszerelt házzal lehet bekapcsolni (biztonsági kapcsoló).
Soha ne működtesse a készülék lámpáját a házon kívül. Soha ne merítse a szűrőt víz alá! Húzza ki ezen készülékek, valamint az összes vízben található készülék hálózati csatlakozóját, mielőtt munkálatokat végezne a készülékeken! A készülékeket csak védőföldeléssel ellátott dugaszolóaljzatról működtesse. A dugaszoló aljzatnak meg kell felelnie a mindenkori érvényes nemzeti előírásoknak. Biztosítsa, hogy a védővezeték megszakítások nélkül legyen a készülékig elvezetve. Csak olyan kábeleket használjon, melyek kültéri használata megengedettek. Soha ne használjon védőérintkező nélküli berendezéseket, adaptereket, hosszabbító- vagy csatlakozóvezetékeket! A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem lehet kisebb keresztmetszetük a H05 RNF jelöléssel ellátott gumitömlővezetékeknél. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620-as szabványnak. Biztosítsa, hogy a készülékek maximum 30 mA hibaáramú, hibaáram elleni védőberendezéssel (FI, ill. RCD) legyen biztosítva. A kerti tavak és úszómedencék elektromos berendezéseinek meg kell felelniük a nemzetközi rendelkezéseknek. Hasonlítsa össze az áramellátás elektromos adatait a csomagoláson ill. a készülékeken található típustáblával. Olyan védetten fektesse le a csatlakozóvezetéket, hogy az ne sérülhessen meg. Biztosítsa a dugós csatlakozók csatlakozásait és minden csatla-kozási pontot nedvesség ellen.Sérült kábel vagy ház esetén a készüléket nem szabad használni! Húzza ki a hálózati csatlakozót! A készülékek hálózati csatlakozóvezetékeit nem lehet kicserélni. A vezetékek sérülése esetén ki kell cserélni a megfelelőkészülék(-alkatrészeket)eket. Ne hordozza, ill. húzza a készülékeket a csatlakozóvezetéknél fogva. Soha ne nyissa fel a készülékek házát, vagy a hozzátartozó alkatrészeit, ha a használati utasításban erre nincs kifejezett utasítás. Soha ne hajtson végre műszaki változtatásokat a készülékeken. A készülékekhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A javításokat csak az arra feljogosított ügyfélszolgálatokkal végeztesse. Kérdések és problémák esetén saját biztonsága érdekében forduljon villamossági szakemberhez! Ne működtesse a készülékeket, ha személyek tartózkodnak a vízben! Soha ne üzemeltesse a készülékeket vízátfolyás nélkül! Soha ne szállítson más folyadékot, csak vizet! A szűrőnek semmilyen esetre sem szabad tömítetlennek lennie. Fennáll annak a
veszélye, hogy a tó kiürül.

Felszerelés
UVC-előderítő készülék felszerelése (A1-A3)
Vegye le a szűrőfedelet a két fedéllemez leemelésével. Forgassa a készülék fejét óvatosan ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, majd óvatosan húzza le. Tolja be mindkét csavart az UVC-ház vezetéseibe, és helyezze a készüléket a szűrőfedélre. Alulról helyezzen egy-egy alátétet és egy anyát a csavarokra. Csavarja fel az UVC bemene-tre a tömlővéget a tömítéssel. Csavarja fel az UVC kimenetre a bemenetet a tömítéssel.

Az UVC-lámpa behelyezése (E2-E6)
Csavarja le az UVC-készülék szorítócsavarjait az óramutató járásával ellentétes irányba, és enyhe forgató mozgással húzza le előrefelé a kvarcüveget az O-gyűrűvel, helyezze be az UVC-lámpát, tegye fel ismét az O-gyűrűt a kvarcüve-gre, és tolja be ezt ütközésig a készülék fejébe. Az O-gyűrűnek az eszköz feje és a kvarcüveg közötti hézagban nyomódnia kell. Csavarja fel a szorítócsavart az óramutató járásával megegyezőirányba, és húzza meg kézzel. Állítsa be a nagy O-gyűrűt a készülékfejen lévőkiszögellés előtt. Tolja be a készülék fejrészét óvatosan, enyhe nyomással a házba. A házon lévőcsapoknak ekkor bele kell kapaszkodniuk a bajonettzár hornyaiba. Forgassa el gyengéden a készülék fejrészét az óramutató járásával megegyezőirányba ütközésig (a házon és a fejrészen lévőnyilak egymásra mutatnak). Fontos: Ha az eszköz fejét nem lehet teljesen feltolni, akkor ellenőrizze, hogy a szorítócsavar ütközésig be van-e csavarva. Nyomja rá a szűrőfedelet az UVC-készülékkel a szűrőházra.
Fontos: Egy beépített biztonsági kapcsoló által a lámpa csak akkor világít, ha az UVC-előderítőkészüléket teljes egészében összeszerelték.

Elhelyezés
Szűrőelhelyezése(B1)
Az átfolyószűrőt vízszintesen helyezze el úgy, hogy ne öntse el a víz, legalább 2 méterre a tóparttól, szilárd és egye-nes alapon, a víztükör felett. A kifolyás maximum 1 méterrel lehet a vízfelszín felett. A készüléket ne tegye ki közvetlen napfény hatásának. Hagyjon szabad hozzáférést a fedélhez, hogy a készüléken a szükséges munkálatokat el lehes-sen végezni. A szűrőszivattyút vízszintes, iszapmentes alapon helyezze el a tóban, maximum két méterrel a vízfelszín alatt, de a víz által teljesen ellepve.

Kimenet és bemenet csatlakoztatása (B2)
Csatlakoztassa az UVC-tisztító bemenetét a tartozék tömlővel a szűrőszivattyú kimenetéhez. A szűrőkimenethez pl. egy HT-cső(DN 50) vagy egy 2“ tömlőcsatlakoztatható szorítóbilinccsel.

Figyelem! Soha ne működtesse a készüléket vízátfolyás nélkül!

Üzembe helyezés (C)
A biztonsági utasításokat be kell tartani! Csatlakoztassa a szűrőszivattyú hálózati csatlakozóját (C1), és várja meg, míg az átfolyó-szűrőmegtelik vízzel. Csatlakoztassa az UVC-lámpa (C2) hálózati csatlakozóját; a kék ellenőrzőlámpa világít. Fontos: Új telepítéskor a készülék teljes biológiai tisztítóhatását csak néhány hét elteltével éri el. Kiterjedt baktérium-tevékenység csak + 10 °C-os alkalmazási hőmérséklettől kezdődően érhetőel. Fontos: A beépített hőmérséklet-érzékelőtúlhevülés esetén automatikusan lekapcsolja az UVC-lámpát, lehűlés után az UVC-lámpa automatikusan újból bekapcsol. A készülékek kikapcsolásáhozhúzza ki a hálózati csatlakozókat (C3, C4).

Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Tisztítási és karbantartási munkálatok előtt mindig ki kell húzni az UVC-előderítő készülék és a szűrőszivattyú hálózati csatlakozóját (C3, C4)!
A biztonsági utasításokat be kell tartani! Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a tóhoz vezető vízlefolyót. A szűrőközegeket rendszeresen (pl. négyhetente)ki kell tisztítani, de legkésőbb akkor, ha a vízkivezetésen zavaros vagy koszos víz táplálódik vissza a kerti tóba. Ne használjon vegyi tisztítószereket.

A szűrőközegek tisztítása (D)
Vegye le a szűrőfedelet az UVC-előderítő készüléket a szűrőházból, vegye ki a szűrőszivacsot, és összenyomva folyó víz alatt tisztítsa meg azt. A lávakövet és a bio-szűrő elemeket öblítse ki enyhén tiszta vízben öblítse ki (ne folyó víz alatt végezze a tisztítást). Ürítse ki teljesen a szűrőházat, és tisztítsa ki folyó víz alatt. Szerelje össze a szűrőt ismét fordított sorrendben, először helyezze üzembe a szűrőszivattyút (C1), és után dugja be az UVC-előderítő készülék hálózati csatlakozóját (C2).

Az UVC-előderítő készülék kvarc üvegcsövének tisztítása (E)
Húzza ki az UVC-előderítő készülék és a szűrőszivattyú (C3, C4) hálózati csatlakozóját, és biztosítsa azokat véletlen bekapcsolás ellen. Forgassa el az UVC-előderítő készülék fejrészét az óramutató járásával ellentétes irányban ütkö-zésig, majd húzza ki óvatosan, csavarja le a szorítócsavart az UVC-előderítő készüléknél az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le előre egy enyhe forgó mozdulattal a kvarcüveget az O-gyűrűvel, vegye le az O-gyűrűt a kvarcüvegről, tisztítsa le, és ellenőrizze épségét. Tisztítsa meg a kvarcüveget nedves ruhával kívülről, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

Az UVC-lámpa cseréje (E3)
Az UVC-lámpát kb. 8 000 üzemóra után ki kell cserélni. Húzza ki az UVC-lámpát, és cserélje ki. Fontos! Csak olyan lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplőadatokkal. Ellenőrizze az alkatrészeket, hogy azok nem sérültek-e, adott esetben cserélje ki azokat. Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű a készülék fején nem sérült-e, az UVC-előderítő készüléket fordított sorrendben szerelje vissza. Először helyezze üzembe újból a szűrőszivattyút (C1), azután dugja be az UVC-előderítő készülék hálózati csatlakozóját (C2).

A szűrőszivattyú tisztítása (F)
Vegye ki a szivattyút a vízből, csavarja le a lépcsőzetes tömlővéget az O-gyűrűvel a csatlakozómenetről, nyomja be a szűrőház bepattintható kampóit, nyissa ki a szűrőházat, és vegye ki a szivattyút. Csavarja le a szűrőházat, és vegye ki a járókereket. Tisztítsa meg a szivattyúházat, a járókereket és a szűrőházat tiszta vízzel és kefével. Az elvégzett tisztítás után szerelje össze a készüléket fordított sorrendben.

Tárolás/Telelés
8 °C-os vízhőmérséklet alatt, vagy legkésőbb a várható fagyok esetén a készüléket üzemen kívül kell helyezni. Ürítse ki az átfolyó-szűrőt, végezzen alapos tisztítást, és ellenőrizze a szűrősérüléseit. Vegye ki, tisztítsa meg, szárítsa ki és tárolja fagymentesen az összes szűrőközeget. A szűrőszivattyút tárolja egy vödör vízben, fagytól mentesen. A csatla-kozókat nem szabad elárasztani! A készüléket gyermekek számára nem hozzáférhetőhelyen kell tárolni. Úgy takarja le a szűrőtartályt, hogy ne juthasson bele esővíz. Ürítsen ki valamennyi tömlőt, csővezetéket és csatlakozást annyira, amennyire csak lehetséges.

Kopóalkatrészek
Az UVC-lámpa, a kvarcüveg, a szűrőközegek és a rotor kopóalkatrészek, ésrájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Megsemmisítés
−A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja.
−Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.
−Az UVC-lámpát külön kell ártalmatlanítani. Forduljon szakkereskedőjéhez.

Garanciális feltételek
A PfG 2 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

100.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertitó Webshop - UBBINK termékekKertitó Webshop - VELDA termékekKertitó Webshop - MESSNER termékekKertitó Webshop - HAILEA termékekKertitó Webshop - ECOLOGICS termékekKertitó Webshop - DRIBOX termékekKertitó Webshop - OASE termékekKertitó Webshop - PONTEC termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitowebshop.hu

Copyright ©, 2020 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2019. 09. 23. |