KERTITÓ
WEBÁRUHÁZ


Online: 4

Kertitó Webshop

Keresés az áruházban

Főmenü
Menü

PonDuett 5000

szűrő és szökőkútszivattyú

Kerti tó  >  Tószivattyú  >  Szűrőtápláló szivattyú  >  PonDuett  >  PonDuett 5000

Heti akció !5 % kedvezmény !
0
0

nap

0
0

óra

0
0

perc

0
0

Kertitó Webáruház - PONTEC PonDuett szűrő és szökőkútszivattyú 1

Cikkszám: 57119
Tipus: PonDuett 5000 szűrő és szökőkútszivattyú
Teljesítmény felvétel (W): 40
Q max (l/h): 2500
H max (m): 2.2

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Letölthető dokumentum: Adatlap

Raktáron:


Akciós bruttó webshop ár: 17.283,- Ft

db- Kompakt vízalatti szűrő szökőkútfejjel, akár 3000 literes tavakhoz (halasítás nélkül számolva)
- Bio-mechanikus tisztítási fokozatok
- Elfordítható teleszkópos hosszabbítás 4 különféle fúvókával
- Szabályozható második kimenet
- Fokozatos csatlakozó (1/2", 3/4", 1"-os), patak üzemeltetéséhez
Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék PonDuett 3000,5000megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
PonDuett 3000,5000, a továbbiakban: „készülék”, kizárólag csak a következőképpen használható:
-Kerti tavak tisztításához.
-Tiszta vízzel történőüzemeltetésre.
-Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.

A készülékre a következőkorlátozások érvényesek:
-Fürdésre használt tavakban használni tilos.
-A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
-Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
-Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
-Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
-A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
-Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
-Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
-Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
-Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
-A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
-A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
-A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
-A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
-A csatlakozókat védje a nedvességtől.
-A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
-Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
-Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
-A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
-Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
-Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, haaz adott probléma nem szüntethető meg.
-Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
-Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
-A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
-A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.

Összeszerelés és felállítás
Csavarozza tetszés szerint a fúvókacsövet (1) vagy a lépcsőzetes tömlővéget 12x4-es (2) O-gyűrűvel a csatlakozó menetre. Ha Ön a fúvókacsövet használja, akkor csatlakoztassa a kívánt szökőkút-fúvókát (3) a csatlakozó csonkra (4). Állítsa fel a készüléket lehetőleg vízszintesen szilárd, iszapmentes aljzatraúgy, hogy azt teljesen fedje a víz, és maximum 2 m-rel legyen a vízszint alatt.

Üzembe helyezés
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:Halálos vagy súlyos sérülések.
Óvintézkedések:
-U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségű elektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesíteni kell a készülékeket és szerelvényeket.
-A készüléken történő munkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
-Biztosítsa nem szándékos újra bekapcsolás ellen.
Figyelem!Érzékeny elektromos alkatrészek.
Lehetséges következmény: A készülék tönkremegy.
Óvintézkedés:Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni.
Bekapcsolás:Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék azonnal bekapcsol, ha azt az elektromos hálózatra csatlakoztatta.
Kikapcsolás:Válassza le a készüléket a hálózatról.

Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:Halálos vagy súlyos sérülések.
Óvintézkedések:
-U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségű elektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesíteni kell a készülékeket és szerelvényeket.
-A készüléken történő munkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
-Biztosítsa nem szándékos újra bekapcsolás ellen.
Fontos!
A rendszeres tisztításra vonatkozó ajánlás:
-A készüléket legalább évente 2-szer tisztítsa meg.
-Agresszív tisztítószerek, vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy károsan befolyásolhatják a működést.
-Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén:
– Ecet- és klórmentes háztartási tisztító.
-A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt.

Készülék tisztítása
Csavarozza le a fúvókacsövet ill. a 12x4-es O-gyűrűvel rendelkezőlépcsőzetes tömlővéget a csatlakozó menetről (A), nyissa ki a bepattintható kampókat a szűrőház mindkét oldalán, és vegye le a felső szűrőtokot(B). Vegye ki a szivattyút a felső szűrőhabból, és vegye ki a szűrőhabokat, a kavicszacskót és a bioszűrőelemeket az alsó szűrőtokból (C). Csavarja le a szivattyúfedelet ill. a szivattyúházat (D), vegye kia járókereket. Tisztítsa meg a járókereket (E) és a szűrőto-kokat tiszta vízzel és kefével. A szűrőhabokat, a kavicszacskót és a bioszűrőelemeket folyó vízzel kell kiöblíteni. Az elvégzett tisztítás után szerelje össze a készüléket fordított sorrendben.

Tárolás / Telelés
Fagy esetén a készüléket le kell szerelni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, és ellenőrizze épségét. A készüléket vízbe merítve vagy vízzel megtöltve,fagymentesen kell tárolni. A dugós csatlakozót nem szabad elárasztani!

Kopóalkatrészek
A szűrőhabok és a járókerék kopóalkatrészek, és ezért rájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

Garanciális feltételek
A PfG 2 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást iga-zoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.

Kerti tó  -  Tószivattyú  -  Szűrőtápláló szivattyú  -  PonDuett

PonDuett 3000
PonDuett 5000

Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

100.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertitó Webshop - UBBINK termékekKertitó Webshop - VELDA termékekKertitó Webshop - MESSNER termékekKertitó Webshop - HAILEA termékekKertitó Webshop - ECOLOGICS termékekKertitó Webshop - DRIBOX termékekKertitó Webshop - OASE termékekKertitó Webshop - PONTEC termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitowebshop.hu

Copyright ©, 2020 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2019. 09. 23. |