KERTITÓ
WEBÁRUHÁZ


Online: 1

Kertitó Webshop

Keresés az áruházban

Főmenü
Menü

PondoMax ECO 14000

szűrőtápláló és patakszivattyú

Kerti tó  >  Tószivattyú  >  Szűrőtápláló szivattyú  >  PondoMax ECO  >  PondoMax ECO 14000

Kertitó Webáruház - PONTEC PondoMax ECO szűrőtápláló és patakszivattyú 1

Cikkszám: 51180
Tipus: PondoMax ECO 14000 szűrőtápláló és patakszivattyú
Teljesítmény felvétel (W): 140
Q max (l/h): 13400
H max (m): 3.2

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 3 év

Letölthető dokumentum: Adatlap

Raktáron:


Bruttó webshop ár: 41.657,- Ft

db- Energiatakarékos szűrőtápláló- és patakszivattyú
- Akár 4-8 mm-es szennyeződések kiszűrésére alkamas
- Lépcsős tömlőcsatlakozóval szállítva ( 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" )
- Túlmelegedés elleni védelem

Kábelhossz: 10m.
3,8

A termék értékelése!Ön ezen termék PondoMax Eco 1500 / 2500 / 5000 / 8000 / 11000 / 14000 / 17000 megvásárlásával jó döntést hozott.
Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat.
A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.
Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
PondoMax Eco 1500 / 2500 / 5000 / 8000 / 11000 / 14000 / 17000, a továbbiakban: „készülék”, kizárólag csak a követ-kezőképpen használható:
-Normál tóvíz szivattyúzására szökőkutakhoz.
-Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.

A készülékre a következőkorlátozások érvényesek:
-Fürdésre használt tavakban használni tilos.
-A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
-Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
-Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
-Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.
-Ne csatlakoztassa a házi vízellátásra.   

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
-A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
-Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
-Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
-Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések be-tartására is.
-Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
-A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
-A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
-A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
-A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
-A csatlakozókat védje a nedvességtől.
-A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
-Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
-Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
-A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
-Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
-Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
-Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
-Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
-A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
--A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.
-A készülékben lévőjáróegység erős mágneses mezővel rendelkezőmágnessel van felszerelve, amely befolyásol-hatja a szívritmus-szabályozókat vagy implantált defibrillátorokat (ICD). Az implantátum és a mágnes között legalább 20 centiméter távolságot kell tartani.

Felszerelés
Ez az alábbiak szerint végezhető el:
Rövidítse le annyira a lépcsőzetes tömlővégeket, hogy a csatlakoztatási nyílás megfeleljen a tömlőátmérőnek. Így el-kerülhetőek a nyomásveszteségek.
Tolja, ill. csavarja fel a tömlőt a szűrőszivattyúnál a lépcsőzetes tömlővégre, biztosítsa azt tömlőszorítókkal, és csavarozza fel a szűrőszivattyú csatlakozómenetére.

Elhelyezés
A szűrőszivattyút vízszintes, iszapmentes alapon helyezze el a tóban, maximum 4 méterrel a vízfelszín alatt, de a víz által teljesen ellepve.

Üzembe helyezés
Óvintézkedések:
-U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségűelektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesíteni kell a készülékeket és szerelvényeket.
-A készüléken történőmunkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
-Biztosítsa nem szándékos újrabekapcsolás ellen.

Óvintézkedés:Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni.

Bekapcsolás:Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülékazonnal bekapcsol, ha azt az elektromos hálóza-tra csatlakoztatta.
Kikapcsolás:Válassza le a készüléket a hálózatról.

Zavarelhárítás
A szivattyú nem indul el - Hiányzik a hálózati feszültség - Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Végezzen tisztítást/Ellenőrizze a betápveze-tékeket
A szivattyú nem szállít - A szűrőház eldugult - Tisztítsa ki a szűrőtokokat. Csökkentse a tömlőhosszt a szükséges minimumra, kerülje a szükségtelen összekötőelemek használatát
A szállított mennyiség nem elegendő - A szűrőház eldugult - Túl nagy veszteség a betápvezetékekben. Tisztítsa ki a szűrőtokokat. Csökkentse a tömlőhosszt a szükséges minimumra, kerülje a szükségtelen összekötőelemek használatát
A szivattyú rövid ideig tartó működés után leáll  - Erősen szennyezett víz, Túl magas a vízhőmérséklet  - Tisztítsa meg a szivattyút, Ügyeljen a max. +35 °C-os vízhőmérsékletre

Tisztítás és karbantartás
-U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségű elektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesíteni kell a készülékeket és szerelvényeket.
-A készüléken történő munkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
-Biztosítsa nem szándékos újrabekapcsolás ellen.

Fontos!
A rendszeres tisztításra vonatkozó ajánlás:
-A készüléket legalább évente 2-szer tisztítsa meg.
-Agresszív tisztítószerek, vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy károsan befolyásolhatják a működést.
-Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén:
– Ecet- és klórmentes háztartási tisztító.
-A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt.

Készülék tisztítása
Nyissa ki a szűrőtokot, majd vegye ki a szivattyút (B). Csavarja le a szivattyúfedelet, és vegye ki a járókereket.
Tisztítson meg minden alkatrészt tiszta vízzel és kefével.
A tisztítás után szerelje össze a szivattyút fordított sorrendben. Tegye a szivattyút a szűrőházba. A PondoMax 1500-2500-as szűrőszivattyú sorozatnál ügyelni kell a gumiütközők megfelelőilleszkedéséhez a szivattyú tárolásához. A csatlakozó vezetéket úgy kell elvezetni, hogy az ne nyomódjon meg. Helyezze fel és zárja le a szűrőfedelet.

Tárolás / Telelés
Fagy esetén a készüléket le kell szerelni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, és ellenőrizze épségét. Akészüléket vízbe merítve vagy vízzel megtöltve,fagymentesen kell tárolni. A dugós csatlakozót nem szabad elárasztani!

Kopóalkatrészek
A rotor nem kopóalkatrész, és arra nem vonatkozik a szavatosság.

Javítás
A sérült házat nem szabad megjavítani, és azt nem szabad tovább használni. Semmisítse meg a készüléket szakszerűen.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

Garanciális feltételek
A PfG 3 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

100.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertitó Webshop - UBBINK termékekKertitó Webshop - VELDA termékekKertitó Webshop - MESSNER termékekKertitó Webshop - HAILEA termékekKertitó Webshop - ECOLOGICS termékekKertitó Webshop - DRIBOX termékekKertitó Webshop - OASE termékekKertitó Webshop - PONTEC termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitowebshop.hu

Copyright ©, 2021 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2021. 03. 07. |