KERTITÓ
WEBÁRUHÁZ


Online: 4

Kertitó Webshop

Keresés az áruházban

Főmenü
Menü

PondoVario 1000

szökőkútszivattyú

Kerti tó  >  Tószivattyú  >  Szökőkútszivattyú  >  PondoVario  >  PondoVario 1000

Heti akció !5 % kedvezmény !
0
0

nap

0
0

óra

0
0

perc

0
0

Kertitó Webáruház - PONTEC PondoVario szökőkútszivattyú 1

Cikkszám: 56719
Tipus: PondoVario 1000 szökőkútszivattyú
Teljesítmény felvétel (W): 11
Q max (l/h): 1000
H max (m): 1.3

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 3 év

Letölthető dokumentum: Adatlap

Raktáron:


Akciós bruttó webshop ár: 8.343,- Ft

db- Alkalmas kerti tavakban, díszkutakban és kisebb patakoknál történő használatra
- Levehető finomszűrő-nyílás patak vagy szűrő ellátásához
- Elforgatható, mozgatható teleszkópos fúvókahosszabbítás, 4 fúvókával és gömbcsuklóval
- Szabályozható második kimenet
- 1/2", 3/4", 1"-os szabályozható tömlőcsatlakozó
- Túlmelegedés elleni védelem
Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék PondoVario 750 / 1000 / 1500 / 2500 / 3500megvásárlásával jó döntést hozott.
Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Termékleírás
A PondoVario 750 / 1000 / 1500 / 2500 / 3500 vízjáték szivattyú kerti tavakhoz, díszkutakhoz (PondoVario 1500-tól) és kis patakokhoz.
-Hőmérséklet-védelem beépített hőmérséklet-ellenőrzővel.
-Teleszkópos hosszabbító különbözőfúvókákkal
PondoVario 1500/2500/3500
-Csuklós teleszkópos hosszabbító (gömbcsukló)
-Második, külön szabályozható kiömlő.
-Levehető finomszűrő patak vagy szűrőtáplálására

Szállítási terjedelem és készülék-felépítés
 A    Pondovario
750/1000 1500/2500 3500
- 1 Szűrőház szűrőszivattyúval
- 2 Átmeneti idom
- 3 Átmeneti idom A szűrőszivattyút rögzíti a szűrőfedélen
- 4 Szűkítő
- 5 Gömbcsukló szabályozható kimenettel (∅9 mm)
- 6 Teleszkópos hosszabbító, 2-részes, külső és belsőcsőből áll
- 7 Lépcsőzetes tömlővég  
- 8 O-gyűrű, 12 × 4 mm a lépcsőzetes tömlővéghez (7)
- 9 Fúvókák
 
Rendeltetésszerű használat
PondoVario 750 / 1000 / 1500 / 2500 / 3500, a továbbiakban "készülék", és a csomagolásban található minden más (alkat)rész kizárólag csak a következőképpen használható:
-Normál tóvíz szivattyúzására szűrőkhöz és kerti patakokhoz.
-Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.

A készülékre a következőkorlátozások érvényesek:
-Fürdésre használt tavakban használni tilos.
-A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
-Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
-Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
-A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
-Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
-Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
-Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
-Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
-A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
-A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
-A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
-A hálózati csatlakozó vezetékek nem lehetnek kisebb keresztmetszetűek a H07RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél. A hosszabbító vezetékeknek meg kell felelniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
-A csatlakozókat védje a nedvességtől.
-A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
-A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
-Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
-Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
-A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
-Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
-Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
-Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
-Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
-A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.

Felállítás és csatlakoztatás
Használat vízjáték szivattyúként

PondoVario 750/1000
Ez az alábbiak szerint végezhetőel:
A teleszkópos hosszabbító összeszerelése: Dugja a belsőcsövet a külsőcsőbe, és biztosítsa a karmantyúval. Illessze a teleszkópos hosszabbítót az átmeneti idomba. Illessze és csavarja bele a kívánt fúvókát a teleszkópos hosszabbítóba. Csavarja a gömbcsuklót az átmeneti idommal a szivattyúra, és húzza meg kézzel. Állítsa fel a készüléket a tóban szilárd, iszapmentes aljzatra vízszintesen úgy, hogy teljesen fedje a víz.

PondoVario 1500/2500/3500
Ez az alábbiak szerint végezhetőel:
A teleszkópos hosszabbító összeszerelése: Dugja a belsőcsövet a külsőcsőbe, és biztosítsa a karmantyúval. Illessze a teleszkópos hosszabbítót a gömbcsuklóra. A teleszkópos hosszabbító szabályozó szelepét és a gömbcsukló kimenetét egymással szemben úgy kell beállítani, hogy a gömbcsukló kimenetén víz távozhasson.
−A teleszkópos hosszabbító szabályozó szelepe és a gömbcsukló kimenetének egymással szembe kell beállítva lennie, hogy a gömbcsukló kimenetén víz távozhasson.
−A gömbcsukló szabályozható kimenetén keresztül opcionálisan patak táplálható. Illessze és csavarja bele a kívánt fúvókát a teleszkópos hosszabbítóba. Csavarja a gömbcsuklót a szivattyú átmeneti idomjára, és húzza meg kézzel.
−Állítsa be a teleszkópos hosszabbítót a gömbcsuklóval függőlegesre.
Állítsa fel a készüléket a tóban szilárd, iszapmentes aljzatra vízszintesen úgy, hogy teljesen fedje a víz.

Használat patakot tápláló vagy szűrőszivattyúként

PondoVario 1500/2500/3500
Ez az alábbiak szerint végezhető el:
Csavarja a lépcsőzetes tömlővéget az O-gyűrűvel a szivattyú átmeneti idomjára, és húzza meg kézzel.
Nyomja be a bepattintható kampókat a szűrőházon.
Vegye le a szűrőtokokat.
Állítsa fel a készüléket a tóban szilárd, iszapmentes aljzatra vízszintesen úgy, hogy teljesen fedje a víz.
Maximális felállítási mélység: a víztükör alatt 2 m-rel.

Üzembe helyezés
Figyelem! A szivattyú szárazon futása tilos.
Lehetséges következmény:A szivattyú elromlik.
Biztonsági intézkedés:Rendszeresen ellenőrizze a vízszintet. A készüléket általánosságban a vízfelszín alatt kell elhelyezni.
Így biztosíthatja az áramellátást:
Bekapcsolás:Csatlakoztassa a csatlakozót az aljzathoz. A készülék automatikusan bekapcsol, ha azt az elektromos hálózatra kötötték.
Kikapcsolás:Húzza ki a hálózati csatlakozót.

Használat vízjáték szivattyúként
szökőkút formája a felállítás és csatlakoztatás után a fúvókák különböző mélységű becsavarásával állítható be.

PondoVario 750/1000
-A teleszkópos hosszabbítón forgassa el a szabályozó szelepet a kívánt vízkép eléréséig.
PondoVario 1500/2500/3500
-A teleszkópos hosszabbítón forgassa el a szabályozó szelepet a kívánt vízkép eléréséig.
-Adott esetben forgassa el a gömbcsuklón a szabályozószelepet a kívánt átfolyási mennyiség eléréséig.

Kopóalkatrészek
A rotor nem kopóalkatrész, és arranem vonatkozik a szavatosság.

Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.
Lehetséges következmények:halálos vagy súlyos sérülések.
Óvintézkedések:
-Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
- készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

A szűrőház tisztítása
A készüléket lehetőség szerint tiszta vízzel és puha kefével tisztítsa.
-Agresszív tisztítószerek, vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy károsan befolyásolhatják a működést. Tisztítsa meg a szivattyút

Ez az alábbiak szerint végezhető el:
Csavarja le az átmeneti idomot (a teleszkópos hosszabbítóval vagy a lépcsőzetes tömlővéggel együtt) a szivattyúról.
Nyomja be a bepattintható kampókat a szűrőházon, és nyissa ki a szűrőházat.
Forgassa el a szivattyúfedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsa el (bajonettzár).
Húzza ki a járóegységet (mágneses ellenállás).
Mosson le minden alkatrészt.
Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

Tárolás/Telelés
Fagy esetén a készüléket le kell szerelni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és tárolja azt egy vödör vízben vagy feltöltve, fagytól mentesen. A csatlakozót nem szabad elárasztani!

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

Garanciális feltételek
A PfG 3 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény bejelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

60.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertitó Webshop - UBBINK termékekKertitó Webshop - VELDA termékekKertitó Webshop - MESSNER termékekKertitó Webshop - HAILEA termékekKertitó Webshop - ECOLOGICS termékekKertitó Webshop - DRIBOX termékekKertitó Webshop - OASE termékekKertitó Webshop - PONTEC termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitowebshop.hu

Copyright ©, 2020 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2019. 09. 23. |