KERTITÓ
WEBÁRUHÁZ


Online: 4

Kertitó Webshop

Keresés az áruházban

Főmenü
Menü

PondoMatic

tóporszívó

Kerti tó  >  Tóápolás  >  Tóporszívó  >  PondoMatic  >  PondoMatic

Kertitó Webáruház - PONTEC PondoMatic tóporszívó 1

Cikkszám: 50754
Tipus: PondoMatic tóporszívó
Teljesítmény felvétel (W): 1400

Gyártó: PONTEC - PfG GmbH
Gyártó weboldala: www.pontec.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Letölthető dokumentum: Adatlap

Raktáron:


Bruttó webshop ár: 47.111,- Ft

db- Iszapszívó kerti tó és medence tisztításához
- Hatékony iszapszívó, nagyteljesítményű, 1400 wattos motorral
- Teljesen automatikus indítás és ürítés, az intelligens készülékvezérlésnek köszönhetően
- Új, kompakt kivitel
- 30 literes tartály
- 3 különböző szívófej: rés, alganyílás, változtatható, speciális iszapszívó-nyílás (2-10 mm)
- 3 m szívótömlő és 2 m lefolyótömlő
Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Ön ezen termék PondoMatic megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

Termékleírás
Szállítási terjedelem és készülék-felépítés
A szállítási terjedelemhez tartozó alkatrészek a tartályban vannak, és azokat először ki kell venni!
Ez az alábbiak szerint végezhető el:
1. Nyissa ki a lezárókat, és vegye le a motorházat.
2. Vegyen ki csomagolás nélküli alkatrészt a tartályból.
3. Tegye fel a motorházat, és zárja a lezárókat.

A PondoMatic
1 Motorház  1
2 Be-/kikapcsoló  1
3 Tartály  1
4 Lezáró  2
5 Bemenet, a szívótömlő csatlakozója  1
6 Kimenet, a kifolyótömlő csatlakozója  1
7 Szívótömlő  1
8 Kifolyótömlő  1
9 Hosszabbító cső  2
10 Univerzális fej, változtathatóan beállítható
– A fej teljesen nyitva (10 mm): Fólia a tó alján, vastag iszapréteg és nincs kavics az aljzaton
– A fej zárva (2 mm): Fólia a tó alján, vastag iszapréteg és kavics az aljzaton 1
11 Algaszívó fej  1
12 Hézagszívó fej  1

Funkcionális leírás
PondoMatic speciális szívókészülék iszaphoz tavakban és medencékben.
-Nagy szívóteljesítmény a 1400 W-os motornak köszönhetően.
-Automatikus átkapcsolás a "szívás" és "ürítés" üzemmódok között.
-A szállítási terjedelem részei:
– résszívó fej, algaszívó fej és univerzális fej (2 és 10 mm között állítható).
– 4 m szívótömlőés 2 m kifolyótömlő

Rendeltetésszerű használat
PondoMatic, a továbbiakban: „készülék”, kizárólag csak a következőképpen használható:
-A tó iszapjának leszívásához.
-Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.
 
A készülékre a következőkorlátozások érvényesek:
A készüléket semmi esetre sem szabad az alábbiak felszívására használni:
-Gyúlékony, vagy mérgezőanyagok (pl.: benzin, azbeszt, azbesztpor, fénymásolótinta),
-Illó anyagok,
-Savak,
-Forró, vagy izzó parázs,
-Por, homok, vagy hasonló szennyezőanyagok.

Biztonsági utasítások
A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat.A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelőtudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredőveszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítástés a felhasználó által végzendőkarbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
-A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
-Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévőkészüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
-Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el.
-Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges ves-zélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések be-tartására is.
-Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
-A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyez-nek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
-A készüléket 30 mA névleges áramerősségűhibaáram-védelemmel kell ellátni.
-A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történőfelhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
-A készülék víztől számított biztonsági távolsága legalább 2 m kell hogy legyen.
-A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésűgumi tömlővezetékeknél kisebb ke-resztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
-A csatlakozókat védje a nedvességtől.
-A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
-Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
-Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
-A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
-Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
-Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felha-talmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, haaz adott probléma nem szüntethetőmeg.
-Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
-Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
-A csatlakozóvezeték nem cserélhetőki. Egy sérült vezeték esetén a készüléket ill.az alkotórészeit ártalmatlanítani kell.
-A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
-A készülék, a csatlakozók és aljzatok nem vízállóak, ezért a vízbe nem helyezhetők bele, ill. ott nem szerelhetők össze.
-A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.

Felhasználás
A készülék felállítása
-A készüléket a tótól legalább 2 m-re és a vízfelszín felett kell felállítani.
-A készüléket sík aljzatra kell állítani úgy, hogy biztosan álljon.

Végezze el a csatlakoztatásokat
Ez az alábbiak szerint végezhető el:
1. Illessze a kifolyótömlőt a tartály kimenetére.
– A kifolyótömlőt lejtéssel vezesse el, hogy a szennyvíz optimálisan el tudjon folyni.
2. Illessze a szívótömlőt a tartály bemenetére.
3. Illessze a hosszabbító csövet a szívótömlőre.
4. Illessze rá a kívánt fejet a hosszabbító csőre.
– Állítsa be az univerzális fejet a tófenék adottságaira. (ÆSzállítási terjedelem és a készülék felépítése)

Üzemeltetés iszapszivattyúként
Fontos!
-A készüléket csak szűrővel üzemeltesse.
-A "szívás" és "ürítés" üzemmódok egyenként kb. 25 mp-ig tartanak. Az átkapcsolás automatikusan történik. Egy ciklus menete: A készülék szivattyúz. A készülék kikapcsol. Kinyit a zárószelep a kimeneten, és a szennyvíz elfolyik. A készülék bekapcsol.
Ez az alábbiak szerint végezhetőel:
1. Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra és kapcsolja be.
2. Engedje le az univerzális fejet a tó aljára.
3. Szivattyúzza le aziszapot lassú és egyenletes mozdulatokkal.
– Forgassa el a fenékszívó fejet 180°-kal a vékony iszaprétegek eltávolításához vagy tó-edények tisztításához.
4. Használat után kapcsolja ki a készüléket.

Kopóalkatrészek
A szűrők és szelepgumik kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Tisztítás és karbantartás
Ez az alábbiak szerint végezhetőel:
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
2. Távolítsa el a tömlőket.
3. Nyissa ki a lezárókat, és vegye le a motorházat.
4. Oldja ki a szűrőrögzítését.
5. Húzza le a szűrőt, és tisztítsa meg folyó víz alatt.
– A sérült szűrőt cseréje eredetire.
6. Tisztítsa meg a tartályt.
7. Tisztítsa meg alul a motorházat.
8. Ellenőrizze és tisztítsa meg a gumiszelepet a kifolyótömlőben.
9. Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

Tárolás / Telelés
Ürítse ki a tartályt, és tisztítsa ki a készüléket. Gyermekek számára nem hozzáférhetőmódon, száraz, fagymentes helyiségben kell tárolni.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

Garanciális feltételek
A PfG 2 év garanciát vállal a vásárlás dátumától bizonyítható anyag- és gyártási hibákra. A garanciavállalás feltétele az eredeti vásárlást igazoló bizonylat. A garancia megszűnik szakszerűtlen kezelés, a visszaélésszerű használat által bekövetkezett elektromos vagy mechanikus sérülés, valamint az arra fel nem jogosított szervizek által végzett szakszerűtlen javítások miatt. Javítást csak a PfG vagy az általa felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény be-jelentése esetén küldje el a reklamált készüléket vagy a meghibásodott alkatrészt a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja magának a szerelési költségek kiszámlázásának jogát. A PfG nem felel a szállításból keletkezett károkért. Ezeket azonnal a szállítóval szemben kell érvényesíteni. Bármilyen fajta további igény – kiváltképpen a következményes károkat - kizárt. A garancia nem érinti a végfelhasználó kereskedővel szemben támasztott igényeit.
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

100.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Kertitó Webshop - UBBINK termékekKertitó Webshop - VELDA termékekKertitó Webshop - MESSNER termékekKertitó Webshop - HAILEA termékekKertitó Webshop - ECOLOGICS termékekKertitó Webshop - DRIBOX termékekKertitó Webshop - OASE termékekKertitó Webshop - PONTEC termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitowebshop.hu

Copyright ©, 2020 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2019. 09. 23. |